Hoe werkt het?

Stap voor stap

Hiernaast staat stap voor stap beschreven hoe een online verkoop werkt. Voor andere vragen kunt u kijken bij FAQ.

1. Inschrijven

Om mee te kunnen doen aan een online verkoop moet u zich ‘inschrijven’. Dit kunt u doen door uw gegevens in te vullen op het 'inschrijven’ formulier. Om toegang te hebben tot aanvullende object informatie dient u zich ook in te schrijven. Lees voordat u zich registreert aandachtig de ‘algemene voorwaarden’ door.


2. Bevestiging per mail

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en de gegevens waarmee u kunt inloggen. Nadat u inlogt heeft u toegang tot de aanvullende objectinformatie en documenten. Het is nu nog niet mogelijk om mee te doen met het bieden.

3. Aanvraag biedtoegang indienen per object

Als u wilt meebieden op het object dient u een aanvraag te doen voor biedtoegang.

Voordat u mee kunt bieden dient u zich te legitimeren. U dient uw gegevens (kopie geldig identiteitsbewijs en geldig uittreksel Kamer van Koophandel, indien van toepassing) te uploaden waarna uw gegevens worden gecontroleerd. Bij het aanvragen van biedtoegang dient u tevens akkoord te gaan met de “Algemene voorwaarden” en de “Bijzondere voorwaarden”. Lees beide documenten zorgvuldig voordat u deze accordeert.

U kunt alleen een aanvraag indienen bij “Aankomende online verkopen”.

LET OP! De aanvraag tot biedtoegang dient u minimaal 48 uur voor aanvang van de online verkoop te doen. Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen.

4. Gegevens nakijken

Nadat u een aanvraag heeft gedaan worden uw gegevens gecontroleerd door de beheerder. Als uw gegevens correct zijn dan zal uw account geautoriseerd worden om mee te mogen doen aan de online verkoop waar u een aanvraag voor heeft ingediend. Controleer de ‘Algemene voorwaarden’ over de privacy van uw gegevens.

5. Bieden

Het account is volledig geautoriseerd! De online verkoop waaraan u mee wilt doen is nu toegevoegd aan uw biedingdashboard. Wanneer de online verkoop is gestart kunt u gaan bieden. De online verkoop kan worden gevolgd door de procesnotaris en verkopend makelaar. U kunt alle biedingen van deze online verkoop bekijken in het logboek. Deze kunt u bekijken in het biedingdashboard.

6. Opbod & Afslag

Indien een object in veiling wordt gebracht bij Opbod en Afslag vindt er na het biedingsproces zoals omschreven onder punt 5 ook een afslagproces plaats. Na afloop van de biedingsfase wordt er indicatief een tijdstip afgegeven waarop de afslag zal aanvangen. Tevens wordt weergeven met welke stappen het afslagproces zal plaatsvinden (startbedrag en de stappen waarmee het bedrag wordt verlaagd). Let u goed op als u op de knop MIJN drukt wordt het afslagproces gestopt en is de volledig veiling van het object direct gestopt. In het biedingsdashboard kunt u nakijken voor welk bedrag het object is afgeslagen.